کشتی فرنگی

خبرنگاران ملی پوش کشتی: روز طبیعت با ماندن در خانه کرونا را شکست می دهیم

شهرری - خبرنگاران - ملی پوش کشتی فرنگی گفت: سال جاری هموطنان در روز طبیعت با همکاری، صبر و ماندن در خانه باعث کاهش شیوع کرونا شوند و با رعایت نکات بهداشتی این ویروس را شکست دهند.

13 فروردین 1399

3 پیروزی و 2 شکست فرنگی کاران ایران در روز نخست قهرمانی دنیا، بادکان حذف شد

در شروع رقابت های 5 وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی امیدهای دنیا در مجارستان، فرنگی کاران ایران صاحب 3 پیروزی و 2 شکست شدند.

30 آذر 1398

پیروزی علیرضا نجاتی در دور نخست، حامد تاب حذف شد

به گزارش خبرنگاران، پیکارهای سه وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی دنیا از صبح امروز در شهر نورسلطان قزاقستان شروع شد که طی آن نمایندگان اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم کشورمان به میدان رفتند.

27 مهر 1398

عبدولی از رسیدن به فینال بازماند ، دلخانی در گروه شانس مجدد

سعید عبدولی به رده بندی وزن 82 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی دنیا رسید.

19 مهر 1398