جزئیات دادگاه پرونده سانحه هواپیمای تهران - یاسوج

به گزارش دنیای راه راه، قاضی عالیشاه در ابتدای جلسه دادگاه از مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خواست تا اظهارات خود را بگوید.

جزئیات دادگاه پرونده سانحه هواپیمای تهران - یاسوج

این متهم گفت: ادعای کارشناسان در گزارش مبتنی بر هیچ استدلالی نیست. در پیمان شیکاگو تمام مقررات و ضوابط درج شده و ما نیز عضو این پیمان هستیم و اساسا هواپیمای سانحه دیده به فرودگاه یاسوج نرسیده است و هواپیما در راستا اصفهان - یاسوج به کوه برخورد کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، وی اضافه کرد: هواپیما در 2 نوبت در ساعت های 9:19 و 9:25 با فرودگاه یاسوج ارتباط داشته و اطلاعات این موارد ضبط شده و موجود است. هواپیمای آسمان در شمال کوه دنا با کوه برخورد کرده و حدود 14 تا 15 کیلومتر با فرودگاه یاسوج فاصله داشته که این مورد در گزارش کارشناسان مورد غفلت واقع شده است.

متهم با اشاره به تفاهم نامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی و سازمان هواشناسی گفت: تفاهم نامه ای میان شرکت فرودگاه ها و سازمان هواشناسی منعقد شده که وظایف هر سازمان تعیین شده است.

قاضی عالیشاه اعلام کرد: باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرواز انجام گردد. چرا نظارت بر عملکرد هواشناسی از سوی شرکت فرودگاه ها وجود ندارد؟

متهم گفت: متصدی هواشناسی یاسوج در روز سانحه اظهاراتی را به کارشناسان اعلام کرده که با مستندات در تعارض است.

قاضی عالیشاه اظهار کرد: شما به همراه سه متهم دیگر، 15درصد به عنوان مقصر سانحه شناخته شده اید. اظهارات خود را شرح دهید.

این متهم گفت: یک صفحه و نیم اصلاحیه بر روی اظهاراتم به بازپرس تحویل دادم و تاکید دارم که کارشناسان پرونده دانش کافی برای اظهارنظر نداشته اند و فاقد تخصص فرودگاهی و برج مراقبت بوده اند.

وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود در شرایطی که هواپیما وارد محدوده فرودگاه یاسوج می گردد، تنها در شرایطی که اگر موتورش از بین برود و یا شرایط فشار داخلی کابین افت کند، می تواند ارتفاع آن را از 15 هزار پا پایین آورد.

متهم اضافه کرد: این هواپیما در 25 مایلی فرودگاه ارتفاع زیر 17 هزار پا می آید در حالی که اصلا شرایط غیرنرمالی نداشته است و هواپیما تا ارتفاع 14 هزار پایی با اختیار خلبان پایین آمده است.

وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات هواپیما در 42 ثانیه انتهایی به برخورد با کوه، دچار شرایطی شد که بغرنج بوده است و تا قبل از آن شرایط نامناسبی نداشته است.

این متهم تاکید نمود: در ساعت 9:22 دقیقه خلبان مجاز می گردد از ارتفاع 21 هزارپایی به 17 هزارپا برسد بعد از 25 ثانیه از این مجوز، خلبان کاهش ارتفاع می دهد بعد از آن خلبان کاهش ارتفاع خود به زیر 17 هزارپایی خود را به برج مراقبت اطلاع نمی دهد و این کاهش ارتفاع به 15 هزارپا مکاتباتی بوده بین خلبان و یاری خلبان ضبط شده است که این اولین اشتباه خلبان بود.

متهم گفت: خلبان در حدود 4 دقیقه دیرتر از قواعد مقرر، ارتفاع خود را تغییر می دهد که این دومین خطای خلبان بوده است.

در ادامه قاضی خطاب به یکی دیگر از متهمان، بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست شرحات خود را بیان کند.

این متهم اضافه کرد: رد کامل صلاحیت هیات کارشناسی و عدم وجود رابطه سببیت بین نتیجه حاصله و عملکرد ما از محور های مورد دفاع من است.

وی اضافه کرد: شرکت فرودگاه و ناوبری آن بر اساس اساسنامه خود، ماموریت هایی دارد که در این چارچوب مقرراتی را برای بودجه دارد و در نهایت هیچ شخصی نمی تواند ریالی را خارج از بودجه مصوب بپردازد، زیرا جرم تلقی می گردد از سویی دیگر هیچ وظیفه ای در زمینه تامین تجهیزات برای سازمان هواپیمایی نداریم.

این متهم درباره عدم تامین نیرو های انسانی گفت: این موضوع اصلا جز وظایف من نیست و این کار نیازمند مجوز است. حوزه فرودگاهی هیچ تاثیری در سانحه نداشته و مهمترین نقش بر عهده مدیر فرودگاه است. 45 میلیارد تومان برای ارتقای استانداردسازی فرودگاه یاسوج هزینه کردیم.

قاضی عالیشاه اعلام کرد: نمی توانید بگویید که اقدامات هواشناسی مرتبط به شما نیست.

متهم مدعی شد: اقدامات هواشناسی به ما ارتباطی ندارد. آیا تجهیزات هواشناسی از روز سانحه تا به امروز ارتقا یافته است؟

وی اضافه کرد: درباره ازدحام در برج نیز باید گفت که هیچ دلیلی بر این مورد ارائه نشده و ازدحامی وجود نداشته است. درخصوص مکالمات برج نیز گفته شده که غیراستاندارد بوده و در پاسخ می گویم که مکالمات برج، حرفه ای بوده و فرودگاه هیچ مسئله ای نداشته است.

قاضی توضیح داد: طبق گزارش کارشناسان شما در تقصیر نقش داشتید.

این متهم گفت: هیچ نقشی نداشتم و اعتقاد دارم که نظریه کارشناسی غیرقابل استناد است.

قاضی عالیشاه اظهار کرد: کارشناسان را دعوت می کنیم تا در حضور آن ها بحث های مورد اختلاف مطرح گردد.

قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به رییس سازمان هواپیمایی کشور از وی خواست تا اظهارات خود را بیان کند.

این متهم گفت: قوانین مصوب مجلس و دولت را اجرا می کنیم و اختیار داریم که مقرراتی نیز از سوی سازمان هواپیمایی وضع گردد. کارشناسان پرونده باید بگویند که کدام مقررات را اجرا نکرده ایم؟

در ادامه رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ما نظارت های خودمان را بر اساس آنچه باید اتفاق می افتاد انجام دادیم و کوتاهی نکردیم.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که کلیه فرودگاه های جهان محدودیت هایی را برای پرواز دارند، این محدودیت ها برای خلبان تعیین است که باید با توجه به اینگونه محدودیت ها چگونه پرواز نمایند حال اگر این محدودیت در هر شرایطی شکسته گردد ما دچار سانحه می شویم.

این متهم اضافه کرد: خلبان، کاملا نسبت به دید خود مطلعی داشته و تمام اطلاعات هواشناسی نیز درست بوده است از سویی دیگر این خلبان عادت داشته به اینگونه پرواز، یعنی از 100 تا پروازی که انجام می داده 10 پرواز را به این صورت انجام می داد.

لازم به ذکر است در این میان شکات اعتراض کردند که این سخن شما عذر بدتر از گناه است و اگر می دانستید خلبان این اشتباهات را انجام می داد چرا به وی اجازه پرواز می دادید.

در ادامه رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خلبان در پرواز خود به دنبال زمین می گشت تا زودتر بنشیند درحالی که کاملا به اطلاعات هواشناسی مطلع بود.

وی ضمن رد نظرات کارشناسان پرونده اضافه کرد: آنچه که کارشناسان انجام دادند اصلا قابل دفاع نیست.

در ادامه قاضی از جعفری وکیل یکی از متهمان خواست شرحات خود را بیان کند.

وی اضافه کرد: کیفرخواست در سه بعد اعم از ایرادات شکلی، ماهوی و حقوقی قابل آنالیز است؛ در کیفرخواست به عدم رعایت نظامات اشاره شده درحالیه باید تعیین گردد چه نظاماتی رعایت نشده که در نهایت به این حادثه منجر شده است.

در ادامه قاضی گفت: در جلسات بعدی از کارشناسان می خواهیم حضور پیدا کرده تا شرحات خود را مطرح نمایند.

شادفر وکیل چند تن از متهمان گفت: ماده 714 قانون مجازات مورد غفلت واقع شده و دادسرا براساس گزارش بدوی نظر خود را اعلام کرده است. تقاضا دارم صفحات 31 و 32 گزارش را مطالعه بفرمایید که درباره شبیه سازی سانحه است که توسط یکی از خلبانان اجرا شده، اما توسط کارشناسان رد شده است.

وی اضافه کرد: چرا در گزارش اخیر، تقصیر 10 درصدی معاونت عملیاتی شرکت آسمان در گزارش ابتدایی حذف شده است؟ استدعا دارم که این موضوع آنالیز گردد. یافتن رابطه سببیت حائز اهمیت است و هنگامی که هواپیما دچار یخ زدگی می گردد، عملکرد هواپیما کاهش پیدا می نمایند و قطعا شک و تردیدی در ایمنی هواپیما وجود نداشته است.

قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به یکی دیگر از متهمان از او خواست تا مطالب خود را بگوید.

متهم گفت: جزو مقصرین سانحه نیستم و تقصیر صفر درصدی لحاظ شده، اما اتهام جعل رایانه ای را به من نسبت داده اند که کذب است و نرم افزار طبق روال کار کرده است. طبق کیفرخواست بازپرس نوشته که غیرعقلانی به نظر می رسد که من کاری را انجام داده باشم و بازپرس قانع شد، اما در آخرین لحظه عنوان جعل رایانه ای زدند، اما جزو مقصرین حادثه نیستم.

وی اضافه کرد: برای نرم افزار هیچ دوره و تخصصی ندیدم و هیچ اطلاعاتی اضافه یا کسر نشده است و کارشناسان نیز تمام موارد را مشاهده کردند.

در ادامه قاضی از یکی دیگر از متهمان خواست دفاعیات خود را بیان کند.

این متهم گفت: ایرادات زیادی در رابطه با کارشناسی این پرونده وجود دارد ضمن آنکه ایرادات تخصصی نیز وارد است.

وی ادامه داد: کاهش ارتفاع خلبان درصد برخورد با کوه را افزایش داد در حالی که خلبان باید 17 هزار پا را برای خودش نگه می داشت تا به محدوده فرودگاه برسد.

درادامه این متهم به ارایه شرحات تخصصی در زمینه عدم نصب اِی. دی در این هواپیما صحبت کرد که با اعتراض شکات همراه شد.

در ادامه قاضی از وکیل دفتر حقوقی شرکت هواپیمایی شرکت آسمان خواست شرحات خود را بیان کند.

وی گفت: نظرات کارشناسان با اوضاع و احوال موضوع در تعارض است و هیچ تناسبی بین اصل موضوع و آنچه که رخ داده وجود ندارد.

این وکیل ادامه داد: متاسفانه به خطا های خلبان توجه نشده است و این موضوع در نتیجه گیری نهایی لحاظ نگردید.

در ادامه قاضی از شرفی نماینده سازمان هواپیمایی کشوری خواست شرحات خود را بیان کند.

وی گفت: اصل این کارشناسی دارای ایراد است چراکه دو نفر از این کارشناسان از افراد برکنار شده سازمان هواپیمایی کشوری بوده و بعضی دیگر اصلا تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند.

شرفی ادامه داد: برخورد هواپیما به کوه هیچ ارتباطی به عدم نصب ای. دی نداشت نمی توان با دلایل نادرست همه قواعد هوانوردی زیر سوال برد چراکه سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مقررات بین المللی عمل کرد.

مدیر وقت دفتر حقوقی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: به نظریه هیات کارشناسی اعتراض داریم. در این نظریه به نکات مهم توجه نشده است. هیچ فعل یا ترک فعلی در این سانحه از سوی شرکت فرودگاه ها رخ نداده و گزارش سازمان هواپیمایی کشور مغفول مانده است.

وی اضافه کرد: باید سازمان هواشناسی جوابگوی مطالب باشد و تجهیزات هواشناسی ارتباطی به شرکت فرودگاه ها ندارد. گفته شده که مقررات و نظامات دولتی رعایت نشده و هیچ اطلاعی نداریم که کدام مقررات و نظامات دولتی رعایت نشده است.

وی اعلام کرد: هیچ چیز از سوی مامور کنترل برج مراقبت به خلبان پیشنهاد داده نشده است. 3 نفر در برج مراقبت بوده اند در حالی که در نظریه کارشناسی گفته شده که ازدحام در برج مراقبت بوده است. درباره مکالمات غیرمتعارف هم باید گفت که اقدام غیرمتعارفی انجام نشده و تمام مکالمات وجود دارد. تقاضا دارم که نظریه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.

قاضی عالیشاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: در جلسه بعد کارشناسان دعوت می شوند تا به صورت تخصصی به موضوع پرداخته گردد.

منبع: فرارو
انتشار: 3 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: donyayerahrah.ir شناسه مطلب: 747

به "جزئیات دادگاه پرونده سانحه هواپیمای تهران - یاسوج" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات دادگاه پرونده سانحه هواپیمای تهران - یاسوج"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید